GCDF е програма за обучение на специалисти по човешки ресурси и мениджъри, чийто фокус е развитие на потенциала на отделния служител и на екипите като цяло.

Международна програма за сертифициране на кариерни консултанти Международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие GCDF е създадена през 1997 г. от най-голямата институция в света, която разработва и въвежда сертификационни програми за консултанти – NBCC International.
GCDF e най-успешната програма на борда до момента. Призната е в над 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария, България, Турция и др.

Фокусът на програмата е развитието на умения и знания за оценка на потенциала, силните страни и областите за развитие на хората, както и умения за консултиране, коучинг, менторинг у обучаващите се.

Консултирането и подпомагането на развитието през целия живот са две универсални умения, които са приложими и в области като:
 • Подбор;
 • Създаване на модели за оценка на персонала;
 • Оценка на нуждите от обучение;
 • Разработване на програми за развитие – индивидуални и колективни;
 • Развитие на меки умения;
 • Разрешаване на конфликти;
 • Мотивиране на служители;
 • Управление на екип;
 • Даване и получаване на конструктивна обратна връзка;
 • Наблюдение и умения за контрол на процеса на развитие;
 • Тренинги и презентации пред групи;
 • Мениджмънт;
 • Пренасочване и освобождаване на служители;
 • Ориентиране на клиенти към подходяща професионална реализация и избор на професия / път за развитие.
Обучаващите се преживяват целия процес на консултиране и имат възможност да експериментират различни техники и инструменти, за да открият собствения си стил и начин на работа, който е най-подходящ за професионалните им цели.
Процесът на обучение включва много психологически методи и похвати, които са общодостъпни и лесно приложими в професионална среда, без това да изисква специална психологическа подготовка.
Методологията е разработена на базата на позитивната рефлексия (метод PAAR) и се обръща изцяло към силата, уменията и знанията на човек, без да пренебрегва дефицитите и възможностите за развитие.

В обхвата на програмата са включени следните теми:

Модул I. Теории на кариерното развитие
Модул II. Умения за процеса на подпомагане
Модул III. Инструменти и оценка в процеса на кариерно консултиране
Модул IV. Разработка на програми за кариерно развитие
Модул V. Определяне на цели и план за действие
Модул VI. Пазарът на труда в българия
Модул VІІ. Етични стандарти и норми на кариерното консултиране по света и в България
 

Кариерно консултиране в България

Кариерно консултиране в България "GCDF в България" е съвместен проект на JobTiger ООД и програма “Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие (USAID) за създаване на кариерното консултиране като практика и професия в България.
 
С разкриването на представителство на NBCC България се гарантира качеството и развитието на кариерното консултиране и поддържането и усъвършенстването на знанията на сертифицираните консултанти.
 
Към момента над 1000 кариерни консултанта практикуват в системата на образованието и бизнеса у нас.

Формат на тренинга:

 • Предварителна самоподготовка, включваща запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение;
 • Присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации;
 • Работа с реален клиент (самоподготовка между двете присъствени срещи);
 • Супервизия на казусите на участниците (присъствено обучение).
Тренингът завършва с издаване на сертификат – български или международен.

Цена на тренинга:
 • 1180 лв. без ДДС, с издаване на международен сертификат от NBCC International
 • 880 лв. без ДДС,  с издаване на сертификат от JobTiger.bg.).
За информация и записване:

E: gcdf@jobtiger.bg
T: +359 2 4918 019
M: +359 882 78 17 65