Анкетите в популярните сайтове са все по-ясен лакмус за настроенията на хората на трудовия пазар.

На въпроса "Ще си потърсите ли нова работа, след като отмине кризата?" повече от 70% от близо 500 участници са отговорили утвърдително. А това съвсем естествено поражда въпроса доколко стабилни са компаниите, в които вече са се появили и развили подобни настроения.

Освен, че тази информация може да накара мениджърите и на най-стабилните компании да се стреснат, анкетата повдига и редица въпроси като:

Как работодателите приемат факта, че 7 от всеки 10 служители биха напуснали компанията при първа възможност?
 • Ако 70% от служителите напуснат в един ден компанията, какво ще се случи с дейността й?
 • С какви хора ще бъдат заменени напусналите служители? Със 70% напуснали недоволни от други компании, с млади хора без стаж, с хора над средна към пенсионна възраст или ...
 • Какво не е наред в бизнеса в момента? Дали само ниските заплати са причина за неудовлетворението на хората? И има ли нещо, което може да се промени, за да се запазят успешните служители?
От друга страна тази статистика би трябвало да подтикне хората (служители, наемници, работници) да се замислят за неща, като:
 • Стиска ли им наистина на да напуснат работа? И какви рискове поемат с напускането си – да попаднат на място и работа, които да ги удовлетворяват или да останат дълго време без доходи ... или да попаднат отново на място, където ще работят без договор, отпуски, осигуровки и извън установените в държавата правила ...
 • Мрънкачи ли са българите или просто не знаят каква работа е подходяща за тях ...
 • Дали полагат достатъчно усилия, за да се задържат на работното си място и имат ли умения да се задържат по-дълго време на определена работа ...
 • Могат ли да променят нещо в нагласата и поведението си, което да улесни и тях, и работодателя ...
 • Активни ли са на пазара на труда или чакат в бездействие нещо и някой да промени?
 • Какво ще се случи след 10 години, когато родителите на много хора вече няма да могат да ги издържат ...
 • За колко позиции са кандидатствали през последния един месец ...
 • Как се случва така, че намират време и средства за цигари, прически и дрехи, но „нямат” възможност да влязат в интернет и да потърсят работа ...
Списъкът може да продължи безкрайно, но това, което ни интересува, е какви други въпроси поражда във вас тази малко или много тревожна статистика?
 
Пишете ни ...