По материали от EuroGraduate

Телефонните интервюта са първия етап от процеса при подбор на персонал. Вследствие на големия брой кандидатури, особено по някои по-атрактивни предложения за работа, телефонното интервю играе ролята на филтър, с цел идентифициране на най-подходящия кандидат. Обаждането по телефона е само по себе си добра новина - кандидатурата вече е направила добро впечатление.

Топ 10 съвета при телефонно интервюА ето и нашите 10 съвета, които ще ви помогнат да се представите още по-добре по време на интервюто:
 1. Прочетете и ако трябва научете добре обявата за работа и най-вече задълженията, която тя описва. Опитайте се да подготвите по няколко думи за всяко едно задължение, като се стремите да изтъкнете своите силни страни в тяхното осъществяване.
   
 2. Подгответе списък с постиженията си, които отговарят на позицията за работа. Бъдете специфични и обстоятелствени, например „увеличени продажби с 35%” или „намаляване на разходите с около 27%”. Поставете списъка пред себе си по време на интервюто и се възползвайте от информацията там при всеки удобен случай.
   
 3. Интервюиращите очакват да чуят конкретни предизвикателства или проблеми, с които сте се сблъсквали в работата си до този момент. Освен това очакват да разберат какво сте решили и предприели като действия, както и какъв е бил резултата. Помислете за примери, които дават от една страна количествена информация, а от друга демонстрират способностите ви за общуване, работа в екип, аналитични възможности, инициативност и мотивация.
   
 4. Разберете всичко възможно за компанията – продукти и услуги, политика, история и култура. Запознайте се добре с уеб страницата на работодателя и не се притеснявайте да коментирате конструктивно всичко по нея.
   
 5. Не говорете твърде бързо, не използвайте диалектни думи и фрази и не прекъсвайте интервюращите. Като отговаряте на стила и нивото на говорене на интервюиращия ще успеете да осъществите добра комуникация и разбирателство с него. Опитайте се да говорите възможно най-гладко, без да използвате прекалено много вокални паузи като „ммм..” или „ааа..” и т.н. Имайте предвид, че гласът ви е най-силния продажбен инструмент.
   
 6. Бъдете кратки и ясни. За повечето въпроси отгворите трябва да бъдат с продължение около 2-3 минути, не повече. Времето е много важно при телефонното интервю и ако твърде често се отдалечавате от темата, губите не само времето си, но и положителни впечатления.
   
 7. Разпечатайте по едно копие на автобиографията си и обявата за работа, за да си помагате с тях. След това си запишете какви въпроси са ви задавали и какви са били вашите отговори, тъй като на второто интервю някои въпроси умишлено могат да бъдат повторени.
   
 8. Усмихвайте се, докато говорите по телефона. Редица изследвания потвърждават, че усмивката по телефона се усеща и оказва положително влияние върху човека отсреща. Психолозите поддържат мнението, че ако стоите прави, докато говорите по телефона, увеличавате своята увереност и балансирано самочувствие, тъй като това рефлектира върху гласа и тона ви. Също така показва професионализъм и мотивация.
   
 9. Подгответе въпроси, които да зададете на интервюиращите. Това показва, че сте сериозни в намеренията си и че сте отделили време, за да се подготвите добре за интервюто.
   
 10. Когато сте на интервю е много важно да звучите убедително. Използвайте цялата си сигурност и професионални знания и винаги давайте реални примери от опита си.
Никога не можете да предвидите всички въпроси, които могат да ви се зададат на интервюто, но тук сме се спрели на най-често срещаните:
 • Бихте ли ни разказали малко за себе си?
 • Защо кандидатствате за тази позиция?
 • Защо напускатенастоящата си работа?
 • Кое е най-голямото ви постижение до този момент?
 • Кои са Вашите силни и слаби черти?
 • Как се виждате след пет години?
 • Пред какви предизвикателства може да Ви изправи настоящата позиция?
 • Какви са очакванията ви за заплата?
 • Какво знаете за нашата компания?
 • Защо смятате, че ще се справите със задачите, изброени в описанието на работата?
Имайте предвид, че понякога интервюиращите задават въпроси, извън стандартните, където няма правилен и неправилен отговор. Те по-скоро се използват с цел информация за начина ви на мислене и добра аргументация.
 
Ето няколко от тях:
 • Ако можехте да сте животно, кое бихте избрали? (Не забравяйте да кажете защо сте избрали именно това животно. С какви качества то се характеризира, погледнато през призмата на бизнеса?)
 • Ако имахте една тухла, какво бихте направили с нея? (отново опитайте се да впишете „тухлата” в контекста на бизнес средата.)
 • Какво ще запомните от това интервю?
 • Склонни ли сте към периодични промени в живота си? (Промяната не винаги означава нещо негативно. Много хора могат да си помислят, че това е повод да се смята, че често бихте сменяли работата си. Всъщност промените понякога говорят за динамика, самоинициатива и силно изразена мотивация и индивидуализъм.)