Един от най-често възникващите въпроси при намирането на работа е: Какво търся? В повечето случаи водещите мотиви са два, информират консултантите от “Поликонтакт”: заплащане или възможност за развитие. В първия случай изборът е подчинен на текущите потребности и за съжаление не гарантира нито мотивация, нито ангажираност към работата или постоянство. Често подобен избор е продиктуван от съвсем разбираеми, ежедневни нужди и обстоятелства и никой не може да упреква осъществилият го. Когато водещ мотив за започване на работата е длъжността и възможностите, които тя предлага, гаранциите за ангажираност и лоялност към организацията са много по-големи. При ясни амбиции и най-вече близост между лични и фирмени цели обвързаността към фирмата е естествен резултат. Този факт, отбелязват от “Поликонтакт” не означава, че за тези хора заплащането е без значение. То остава на второ място, защото по-ценна за тях е възможността да придобият желания опит. Много важен акцент на този проблемен избор е, че при водещ финансов мотив, ангажираността и дори самата мотивация намаляват много бързо. Известен факт е, че връзката между повишаването на възнаграждението и ефективността трае не повече от 6 месеца и след това се разпада. Казано другояче, парите са мотив до време. Всеки има право на избор: избор на работа или избор на служител, но винаги желаният резултат е успехът. Гаранция за постигане на такъв успех, напомнят консултантите от “Поликонтакт” е правилната професионална ориентация и професионалното подбиране на кадри.