Статистики

Статистики |  По обяви  -  Ниво в йерархията
Експертен персонал без ръководни функции 6746
68,2%
Висше управленско ниво 76
0,8%
Административен и помощен персонал 1141
11,5%
Неквалифициран персонал 1503
15,2%
Средно управленско ниво 426
4,3%
Профил на обявите за работа към 28.01.2020 02:57
Регистрирани работодатели 34047
Активни обяви за работа в момента 713
Общо публикувани обяви за работа 172128