Организатор:
Организационен
партньор:
Медиен
партньор:


 
За Дни на кариерата

„Дни на кариерата” е поредица от ежегодни събития в подкрепа на професионалното развитие на младите специалисти и студентите в България чрез директен контакт между тях и представители на бизнеса в страната.

Всяко издание на „Дни на кариерата”:

  • е посветено на точно определени бизнес сектори;
  • запознава младите специалисти и студентите с водещи компании-работодатели;
  • предоставя повече професионални възможности чрез предлаганите от компаниите позиции за работа;
  • спомага за изграждането на имидж на предпочитан работодател на компаниите-участници.
Дни на кариерата с работодатели продължават идеята на форум "Национални дни на кариерата" - най-мащабните дни на кариерата, организирани във всички големи академични центрове в България.
 
 
Дни на кариерата 2011
12 октомври 2011г., Интерпред, София
23 ноември 2011г., Интерпред, София
 
Дни на кариерата 2010

През 2010г. дните на кариерата с работодатели бяха под формата на информационни срещи под надслов "Браншови срещи с работодатели"

 
02 и 03 ноември 2010г., Интерпред, София
    01 декември 2010г., Интерпред, София