bulgarian | english
 

Визия

Като партньор в управлението на човешките ресурси, ние искаме да утвърдим идеята, че всяка компания расте чрез хората си.

Мисия

Да оптимизираме развитието на организацията чрез методите на хуманистична бизнес психология. Резултатът от този подход е създаването на стабилност и сигурност в компанията.

Ценности

В HILL се отнасяме с разбиране и внимание към всички – клиенти, кандидати и бизнес партньори.

Управление насочено към човека

За HILL личността има водеща роля. Хората, които заемат подходящата за тях позиция, са по-удовлетворени, по-мотивирани и по-ефективни. Методиката на HILL се основава на уважението и вниманието към отделната личност – от стила на водене на интервютата, през провеждането на HILL Aнализ на компетенциите© до предоставяне на обратна връзка и консултиране.

Възможности

Вие можете да станете част от нашата База данни като изпратите автобиографията си на hill@hill.bg.

Моля, погледнете актуалните ни обяви за работа!