Telenor Bulgaria EAD
над 300 служителя
Direct Marketing Specialist
София
длъжност на пълно работно време
VCD