Елтерм ЕООД
Главен Инсталатор Отоплителни, Слънчеви и Климатични инсталации
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.
VCD