Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Главен счетоводител
Развиваща се фирма търси да назначи ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.

Основни отговорности:

• Ръководи, организира и контролира цялостната счетоводна дейност на компанията;
• Организира и осъществява на счетоводната отчетност, съгласно счетоводната политика на фирмата и международните счетоводните стандарти;
• Подготвя, своевременно и коректно, всички необходими счетоводни отчети и справки;
• Организира Годишно счетоводно приключване, както и изготвяне на необходимите комплект документи
• Осигурява и контролира спазването на финансово-счетоводните политики и процедури в компанията;
• Осигурява пълно съответствие с нормативната уредба, касаеща счетоводната дейност на компанията;
• Не допуска санкции за компанията.

Изисквания към кандидата:

• Да притежава професионален стаж в областта на счетоводството или финансовия одит – 5 години;
• Задължително знания и работа с международни счетоводни стандарти (включително и изготвяне на отчети и финансово приключване на година) – 3 години;
• Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство
• Основно ниво на владеене на английски език;
• Работа с ЕRP системи - Navision или SAP е предимство;
• Отлични умения за работа с офис пакети – word, excel.
• Владеене на английски език – писмено и говоримо

Личностни качества:

• Организираност и инициативност
• Висок морал
• Умения за работа в екип
• Отлични комуникативни умения

Успешният кандидат ще има възможност да стане част от млад, ентусиазиран и динамичен екип. Ще има достъп до професионално и личностно развитие, при това като получава много добро възнаграждение.

Компанията осигурява служебен транспорт.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.