Си Би Екс България АД
Машинен оператор
с.Войводиново, ул."Александър Стамболийски"11
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
JobTiger Banner