Си Би Екс България АД
Машинен оператор
с.Войводиново, ул."Александър Стамболийски"11
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Машинен оператор

с.Войводиново, ул."Александър Стамболийски"11 full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Машинен оператор
Фирма "Стиил Перфект" ЕООД е с дългогодишен опит в производството и търговията с арматурна стомана, лидер в тази сфера, набира служители за новият си арматурен цех на длъжност – Машинен оператор. Ние разполагаме с модерна база, места за почивка на персонала и модерни роботизирани машини. Разполагаме с голяма база, включваща няколко халета, кранове и добри условия за труд. Персонал се набира за следните машини:
• Роботизирана отрезна машина
• Изправно отрезна машина
• Двойно огъващ робот
• Робот за бигли
Ние предлагаме:
* Трудов договор
• Много добро заплащане с възможности за бонуси
• Стриктно спазване на договорените условия на работа
• Отлични условия на труд
Изисквания:
• Мотивирана личност
• Внимание към детайлите
• Професионално отношение
• Желание за придобиване на нови умения и знания
• Стриктно изпълнение на поставените задачи

В случай, че проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД. Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Responsibilities

• Отговаря за правилното използване на оборудването.
• Отговаря за правилното съхранение на материалните ресурси и за взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.
• Отговаря за безопасността на производството и за противопожарната безопасност.
• Отговаря за качеството на извършената работа.
• Отговаря за спазване на трудовата дисциплина.
• Отговаря правилната експлоатация, и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

Requirements and necessary skills

• Образование: средно или основно с придобита квалификация „металообработване" .
• Трудов опит: минимум 1 година.
• Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
• Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
• Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.

We offer

Ние предлагаме работа в модерна база, с модерни роботизирани машини, с места за почивка на персонал и добри условия за труд. Възможност за работа в добър и квалифициран екип.

Contact Information

Phone: +359894777317

VCD