ОЗОФ Доверие ЗАД
Медицинска сестра
София
длъжност на непълно работно време
До 500 лв.
VCD