ОЗОФ Доверие ЗАД
Медицинска сестра
София
part-time
Up to 500 bgn

Медицинска сестра

София part-time Up to 500 bgn

Responsibilities

Медицинска сестра /акушерка/ с възможности за оказване на здравни услуги, съгласно правомощията на професията на служители във фирма на територията на гр. София. Специалистът може и да е на пенсионна възраст.

Requirements and necessary skills

Четири часов работен ден, умения за извършване на сестрински задължения/измерване на артериално налягане, поставяне на инжекция, превръзка на рана и др. манипулации, съгласно професионалните правомощия/

We offer

Работата е в непрекъсната комуникация с лекар, който на същото работно място отработва останалите 4 часа от работното време.

Contact Information

Phone: 0878105255

VCD