GemSeek Consulting EOOD
50 - 300 служителя
MedTech/Senior Sales Consultant
18 Shipchenski Prohod Blvd.,Office 701, Sofia 1113
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.
VCD