KBC Shared Service Center
50 - 300 служителя
MS 365 Support Manager
Варна
длъжност на пълно работно време
ITCD