Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
помощник счетоводител
подредба и въвеждане на счетоводни документи в помощ на счетоводителя
Изисквания към кандидата
поне завтршено средно специално образование /ик. техникум/ и компютърна грамотност