Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
СПЕЦИАЛИСТ - ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ,ОЦЕНКА НА КВАЛИФИКАЦИОННИ ПОТРЕБНОСТИ,ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА,КОНТАКТИ С ВЪНШНИ КОНТРАГЕНТИ,АНАЛИЗ НА БАЗИ ДАННИ
Компанията предлага
РАБОТА В ДИНАМИЧЕН ЕКИП, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИЗЯВА
Изисквания към кандидата
БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР - ХУМАНИТАРНО ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, MS OFFICE
КОМУНИКАТИВНОСТ,ДИНАМИЧНОСТ,АДАПТИВНОСТ
МЪЖ ДО 30 Г. С ИЗЯВЕНИ/ТРАЙНИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ