Описание
Елпром-ЕМС АД
Обявата е изтекла.
търговец
Описание: фирмата се занимава с производство и търговия на електромотори. Кандидатът ще води кореспонденция с клиенти на фирмата в България и чужбина, като изцяло обработва поръчките.
Изисквания към кандидата
Изисквания: перфектен английски език, компютърна грамотност, висше образовани. Завършен техникум с електрическо-механична насоченост е плюс.
Средно образование
Техникум