Описание
Детелина ООД
Обявата е изтекла.
Технически секретар
Приема заявки и координира изпълнението и.
Компанията предлага
допълнителен процент
Изисквания към кандидата
Мн. добра компютърна грамотност - хардуер