Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Техник Телекомуникационни услуги – гр. Елин Пелин
гр. Елин Пелин
длъжност на пълно работно време
VCD