Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Техник Телекомуникационни услуги – гр. Елин Пелин
гр. Елин Пелин
full-time
VCD