Столично предприятие за третиране на отпадъци
Юрисконсулт
Столична община, с.Яна 1805, местност Садината
длъжност на пълно работно време
ITCD