• 839 стажантски позиции за студенти, в 183 административни структури на държавната администрация, в 109 населени места в цялата страна са разкрити за втората вълна студентски стажове по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”

  понеделник, 24 септември 2012
   
   
  839 стажантски позиции за студенти, в 183 административни структури на държавната администрация, в 109 населени места в цялата страна са разкрити за втората вълна студентски стажове по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.

  От 24 септември до 5 октомври всички студенти ще могат да кандидатстват за втората вълна стажове в държавната администрация, които ще се проведат от 29 октомври до 29 ноември 2012 г. Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път – чрез специализирания портал за стажове в държавната администрация www.staj.government.bg, разработен по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на стажове в държавната администрация”.

  В стажантската програма могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и в чужбина след завършен втори курс. Проектът има за цел да предостави пълноценни стажантски възможности на талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна.

  Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

  Изисквания към кандидатите:
  • Към момента на кандидатстване да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или в чужбина, след завършен втори курс;
  • Да са в процес на обучение по специалност съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
  • Да имат среден успех от следването до момента – над 4.00;
  • Да имат желание за работа, личностно развитие и учене;
  • Да притежават отлични комуникативни и организационни умения, както и добра компютърна грамотност.
  Кандидатстване:
  Чрез он-лайн регистрация на адрес: www.staj.government.bg и решаване на тест. При регистрация в сайта всеки студент ще получава уникален идентификационен номер, чрез който ще може да следи хода на кампанията, датите на интервюта и класирането си, както и полезна актуална информация.

  Краен срок за кандидатстване за втората вълна стажове – 5 октомври 2012 година.
   
  С успешно представилите се на тестовете кандидати ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 11 до 19 октомври до 2012 г.
   
  Всички заявени от структурите на държавната администрация места за стажанти са обявени на: www.staj.government.bg.

  За допълнителна информация:
  E: staj@government.bg
  T: +359 2 4918000
   
   
   
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” , регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г.