Информация за пресата

Обявени са резултатите и спечелилите в конкурса за студентска стипендия на JobTiger 2006/2007 г.

вторник, 26 септември 2006
На 26 септември 2006, Вторник, на пресконференция в Хотел Кристал Палас, гр. София бяха обявени резултатите и спечелилите в конкурса за студентска стипендия на JobTiger 2006/2007 г.

Условие за участие в конкурса тази година беше написването на есе на тема “Защо съм студент?”, а срокът за предаване на работите на студентите – 01 август 2006 г. В конкурса взеха участие 93 студенти от различни български университети.

За финалния кръг - устна защита на есетата от финалистите пред жури (под формата на интервю) – се класираха 6 кандидат-стипендианти.

Стипендията спечели:
  • Мирослав Милков Юруков – Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, магистратура, Финанси
Поощрителни награди в размер на 100 лв. еднократно спечелиха:
  • Велизар Илиев Балевски – Югозападен Университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, втори курс, Педагогика на обучението по музика
  • Иван Цветанов Димитров – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, четвърти курс, Информационни технологии
  • Димитър Димитров Николов – Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, трети курс, Журналистика и масови комуникации
Стипендия "JobTiger" се учреди за първи път през 2004 г., като продължение на социалната политика, водена от екипа на JobTiger, в помощ на студентите и младите специалисти и тяхната професионална реализация в България. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно и е за една учебна година (1 октомври - 30 юни).
В конкурса може да участва всеки български гражданин, студент в университет в България, редовна или задочна форма на обучение, за степен бакалавър или магистър.

JobTiger.bg е водещият български сайт за търсене и предлагане на работа. Учредената стипендия е продължение на социалната политика на фирмата. Други значими инициативи на Джобтайгър, насочени към професионалното развитие на младите хора, са: ежегодният форум “Кариери”, отворените обучения за студенти “Започни кариерата си с JobTiger и ...” и участие в създаването и подпомагане работата на университетски кариерни центрове.

За повече информация:
http://www.jobtiger.bg/scholarship/
Назад
ITCD