• Проучването за „ТОП ИКТ Работодател” 2014 стартира

  сряда, 26 февруари 2014
   
  Започна третото издание на инициативата на ICT Media и JobTiger “ТОП ИКТ Работодател”. И през 2014 година проучването ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).

  „ТОП ИКТ Работодател“ 2014 има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

  „ТОП ИКТ Работодател” изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии.

  Проектът включва пет основни компонента:
  • Изследване на база анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите.
  • Класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател.
  • Кръгла маса, на която ще бъдат представени изводите от проучването и ще бъдат дискутирани горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора.
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията ТОП ИКТ Работодател 2014.
  • Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.
  През 2013-та проектът се осъществи със съдействието на Министерството на труда, социалната политика (МТСП), както и на Американската търговска камара в България (AmCham), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

  SAP Labs България e обявена за най-добрия работодател в ИКТ бранша за 2013 година. Компанията има значителна преднина пред останалите класирани организации, както в категорията, в която участва, така и спрямо всички допуснати до крайната подредба.

  Победителитe в четирите отделни категории в годишната класация на най-добрите работодатели от технологичния, телеком и аутсорсинг секторите у нас – “ТОП ИКТ Работодател”, са SAP Labs Bulgaria – в категория “Развой на софтуер”, Ericsson Telecommunications Bulgaria – в “Телекомуникации”, Bulpros Consulting – в “ИТ услуги” и 60K – в “Аутсорсинг на ИТ услуги” (ITO).

  Във второто издание на “ТОП ИКТ Работодател” за участие се записаха 26 компании (колкото и през 2012 година). Броят на служителите, попълнили въпросник за ангажираност, достигна 2151 (1771 през 2012 г.). Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА), изготвена по поръчка на JobTiger и ICT Media.

  Резултатите от въпросника за ангажираността на служителите, изготвено от AAA през 2013 г. показват, че голямото предизвикателство пред ИКТ бранша е в оценката на представянето и взаимовръзката й не само със заплащането, но и с обучението и развитието на служителите.

  Резултатите от HRM въпросника пък са доказателство за по-широкото разпространение на добрите HR практики в компаниите, като 95% от компаниите имат внедрена система за оценка на представянето и оценяват служителите си поне веднъж годишно, 86% провеждат разговори със служителите си при напускане, 77% имат документиран HR план за годината, в 73% от обученията се ползва вътрешен обучителен ресурс, 55% имат разработена годишна програма за обучения, 55% имат разработена система за изграждане на кариерен път.

  2013 е поредната успешна година за ИКТ бранша – 86,4% от компаниите в извадката отбелязват ръст през нея (2012 – 76%). Този извод се разкри от въпросника относно резултатите на компанията. Също така за голяма част от компаниите (68%) този растеж се изразил и в ръст на печалбата. 22,7 % са запазили нивата на печалбата си и едва 9,1% имат спад в печалбите.


  26 февруари 2014 г., София
  За повече информация: http://topictemployer.bg
  ICT Media: Бистра Нейчева, 0885 90 52 85, bistra_neicheva@idg.bg
  JobTiger: Елеонора Тодорова, 0884 505 609, eleonora@jobtiger.bg