• С представители на 60 компании от секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти можете да се срещнете днес в УНСС

  четвъртък, 04 декември 2014
  София – 4 декември 2014 г. - Днес, 4.12.2014г., се откри форум „Дни на кариерата“, организиран от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС. Форумът се провежда във фоайето на УНСС и е насочен към студенти и млади специалисти, търсещи развитие в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти.

  Събитието бе официално открито от проф. д.ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, Гълъб Донев – Зам.-министър на труда и социалната политика, г-н Светлозар Петров – Управител на JobTiger, г-н Асен Ангелов - Изпълнителен директор на Агенция по заетостта и доц. д-р Йордан Близнаков – Директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС.

  С думите „Традиционните „Дни на кариерата“ в УНСС имат сериозен принос за успешната трудова реализация на завършващите бакалаври и магистри в УНСС – най-голямото висше училище в България по численост на студентите, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науките“, откри кариерния форум проф. д.ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС.

  „Отговорът на въпросите „Къде?“ и „Какво?“ ще работи всеки от вас е толкова важен и вълнуващ, колкото и отговорът на въпросите „Къде?“ и „Какво?“ ще учите! Смисълът на днешните „Дни на кариерата“ в УНСС е именно това – да се скъси дистанцията между тези отговори, да се скъси дистанцията между образованието и бизнеса“, добави доц. д-р Йордан Близнаков – Директор на МЦРК на УНСС.

  „Целта на форуми като днешния е да се обединят усилията в откриването на нови възможности за професионална реализация на студентите и дипломиралите се млади специалисти, както и да се подпомогнат работодателите в набирането на стажанти и персонал.“ – добави Гълъб Донев – Зам.-министър на труда и социалната политика от името на Заместник министър – председател и Министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

  За финал на приветстващите слова, г-н Светлозар Петров – Управител на JobTiger заяви “Възползвайте се от възможностите, които компаниите, участващи в събитието днес, ви дават“!

  Форумът има за цел да срещне студенти и млади специалисти с представители на 60 български и международни компании, които представят пред посетителите възможностите за професионална реализация, чрез предлаганите от тях стажантски и работни позиции. През деня, по време на форума, паралелно ще се провеждат практически работилници в отделна зала, където студентите могат да разберат повече за компаниите-участници, да разискват реални казуси от практиката с техни представители и да добият цялостна представа за начина, по който функционира всяка от тях.

  Специализираните „Дни на кариерата” са част от най-големите в България „Национални дни на кариерата”, които се организират в големите академични центрове в страната. През октомври се проведе първият браншови кариерен форум, в който работодатели представиха свободни позиции в секторите: ИТ, Телекомуникации и ВРО.
  Тези инициативи на JobTiger са част от цялостната политика и отговорност на компанията към пазара на труда в България и неговото развитие. Нашата цел е да създаваме нови възможности за работа и да подпомагаме работодателите да популяризират своите стажантски програми и добри практики, както и да откриват подходящи кандидати за своите свободни работни места.


  За повече информация:
  T: +359 2 49 180 00
  E: office@jobitger.bg


  За JobTiger
  JobTiger е HR компания и кариерен сайт. Компанията стартира през 2000 г. като оператор на първия кариерен сайт в България. Фирмата предлага и развива нови възможности на пазара на труда в България с твърдото убеждение, че всеки може да изгради кариера, чрез която да реализира своя пълен потенциал. След повече от 13 години опит и международно ноу-хау JobTiger има над 26 000 клиента и контакт с повече от 290 000 търсещи работа в цяла България – от студенти и талантливи млади хора до опитни професионалисти и мениджъри.