Description
Not disclosed
Expired job posting.
Деловодител в нотариална кантора
Изготвяне и обработка на документи.

Изисква се отлична компютърна грамотност и бърз машинопис. С предимство са кандидатите, владеещи чужди езици.

Ще бъдат разгледани само кандидатури с приложена подробна автобиография и актуална снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.