Описание
Nadya Krasteva
004922349276152
Електротехници за Германия
Търсим опитни и квалифицирани електротехници за изграждане на нови и саниране на стари индустриални електроинсталации и монтиране на електротабла.
Вашият профил :
- инсталации и поддръжка на електронни съоръжения
- поставяне и изпитване на проводници
- поставяне на клеми
- тестване с цел установяване функционалността на съоръжения и уреди

Нашите изисквания:
- отговарящо на позицията образование
- говорим Немски език
- четене на схеми
- готовност за пътуване из цяла Германия

Какво предлагаме ние :
- трудов договор според немското законодателство
- надвишаващо нормираната тарифа възнаграждение
- ковандировъчни за покриване на пътните разходи от квартира до раб.място и обратно
- добавки за извънреден и съботно-неделен труд
- платен годишен отпуск
- кореспонденция на български език във филиала, за който сте назначен.
Имате интерес! Кандидатствайте при нас!