Описание
ТРИЗА ООД
Обявата е изтекла.
Технически сътрудник в търговски отдел за с. Гара Елин Пелин
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА
- Завършено висше икономическо образование.
- Добро владеене на английски език - писмено и говоримо; не по-ниско ниво от В2 (други езици – предимство).
- Добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power point).
- Мотивация за работа и развитие.
- Умение за водене на разговор по телефона без затруднение от липсата на визуален контакт с отсрещната страна.
- Позитивност, увереност в себе си, самочувствие на човек, който е професионално подготвен и може да се справи с всяка ситуация, възражения и трудни клиенти.
- Търговски умения и търговски усет.
- Предишен опит на подобна длъжност е предимство.
- Умения за работа в екип.
- Шофьорска книжка.
- Опит в сферата би бил полезен, но не е задължителен.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
- Отговаря за подготовката на специфични документи, свързани с асортимента на компанията при нейните партньори (артикулни паспорти, ценови и промо формуляри, планограми и др.).
- Следене за провеждането на промоционалната активност в търговските вериги (одобрения, провеждане, резултати и др.).
- Изготвя периодични отчети, свързани с обороти и ценово позициониране.
- Изготвя периодични отчети за посещаемостта на клиентите от търговските представители на компанията.
- Отговаря за съдържанието и актуализирането на фирмените сайтове и социални мрежи.
- Отговаря за писмената кореспонденция с партньорите.
- Изпълнява и други задачи, пряко свързани с длъжността и възложени от Управителя.

КАКВО ПРЕДЛАГА КОМПАНИЯТА?
- Предизвикателна работа в динамична среда.
- Работа в престижна и утвърдена фирма.
- Възможност за развитие.
- Постоянен трудов договор в съответствие с изискванията на КС.
- Работата е на пълен 8 часов работен ден с всички законоустановени почивки и годишни отпуски.
-
Ако проявявате интерес към свободната позиция, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо. Крайният срок за подаване на кандидатури е 08.09.2017год. Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност. Първоначалната селекция ще се извърши по документи. Ще бъдат поканени само одобрените кандидати.