Description
Балканинвест. ЕУ ЕООД
Expired job posting.
Стажант човешки ресурси - подбор на персонал
Балканинвест.ЕУ ЕООД предоставя консултантски услуги в сферата на човешките ресурси за компании от България и чужбина от 2009г. Агенцията е специализирана в подбор на таланти в сферата на маркетинга, клиентското обслужване на чужди езици и компютърните технологии.

Търсим студент/ка за стаж в нашата агенция към Студентски практики - МОН (проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР)

Дейности:
Публикуване на обяви за конкретни позиции и разпространение на обявите онлайн
Работа с Google Search, Facebook, LinkedIn с цел набиране на кандидати
Подбор на кандидати по CV и комуникация с тях
Участие в реални интервюта с кандидати за най-различни позиции
Съставяне на текстове на български и английски език в областта на човешките ресурси с цел контент маркетинг (темите на текстовете ще са обвързани с изучавани от студента предмети)

Изисквания:
Студент в редовна или задочна форма на обучение (втори, трети или четвърти курс)
Отлично владеене на английски език
Основни познания в областта на човешките ресурси
Базова представа как функционират социалните медии
Владеене на немски език - не е задължително, но е предимство
Екстравертност, мотивираност и позитивна нагласа

Предложение:
Гъвкав график, съобразен с обучението на студента
Заплащане от 480 лева за участие в проекта (период на стажантската програма – 240 часа)
Модерно работно място в офиса ни, намиращ се в близост до бившия хотел Плиска (удобен градски транспорт)
Работа в малък, интернационален екип с млади и мили колеги
Свобода да проявявате креативност

Ако предложението ни представляват интерес за Вас, моля изпратете автобиография и актуална снимка.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. „Балканинвест.ЕУ“ ЕООД е лицензирана фирма за извършване на подбор и посредническа дейност, с лицензни номера 1757и 1758, издадени от Министерство на труда и социалната политика.