Not disclosed
Интериорен дизайнер с 3D визуализация
Sofia
full-time

Интериорен дизайнер с 3D визуализация

Sofia full-time

Job Description

Интериорен дизайнер с 3D визуализация
• Чертежи скици и дизайн на мебели и интериор
• Разработване на дизайнерски проекти с корпоративната визия на компанията;
• Разработване и изготвяне на рекламни материали, продуктови каталози и
етикети на продукти;
• Участие в подготовката на различни рекламни кампании и проекти;
• Познаване на различните видове и техники за печат, с цел адекватност и
оптимизация на качеството на възложените проекти;
• Подготовка и координиране на процеса на предпечат и печат на съответните
материали и етикети;
•Работа директно с клиенти
• Контактуване с печатници и други подизпълнители в хода на работа, по
отношение на проектите и тяхното изпълнение;
• Изготвяне и поддържане на необходимите досиета, съпътстващи дизайна на
проектите;
• Задължително дългогодишен опит с 3D визуализиране на интериорни дизайни.

• Опит на същата или сходна позиция;
• Владеене на следните програми: Adobe Illustrator CS6, Corel Draw, Photoshop;
• Висше или средно художествено образование е предимство;
• Опит с промишлен дизайн ще се счита за предимство;
• Креативна и лоялна личност с желание за работа;
• Самостоятелност и отговорност за водене на проекти;
• Умения за работа в екип.
•Възможност за пътуване извън София до фабриката ни

Като интериорен дизайнер, Вие ще отговаряте за отличното представяне на
продуктите на компанията на българския и международни пазари, съвместно и
под прякото ръководство на Мениджъра.

Задължително портфолио към СВ.