Държавно предприятие РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ръководител на полети
Sofia
full-time

Ръководител на полети

Sofia full-time

Job Description

ДП РВД НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕТИ“

Документи за участие се приемат целогодишно, като всички кандидати, заявили участието си преди 31 март 2018 г. ще могат да участват в пролетната сесия на подбор.
Подробна информация за професията, начина за кандидатстване, изискванията към кандидатите, необходимите документи за участие и етапите на подбора може да намерите на www.bulatsa.com.