Telenor Bulgaria EAD
София www.telenor.bg над 300 служителя

Компания

Теленор България, част от PPF Group, е водеща телекомуникационна компания, предоставяща модерно мобилно изживяване и свързаност на световно ниво на над 3 милиона потребители. Клиентите на Telenor се възползват от ненадминато по своето качество мрежа, трикратен носител на сертификата Best in Test, от несравнимо клиентско преживяване и уникална комбинация от цифрови услуги, мобилни технологии и развлекателни решения. Теленор има водещ в сектора на телекомуникациите подход за създаване на стойност за потребителите и инвестиции в технологии от ново поколение, водещи до положителнo въздействие и промяна за обществото и околната среда.

Теленор България е посветен на това да утвърждава отговорното потребление като водещ принцип в телеком сектора, да развива и надгражда социално отговорни програми и инициативи, водещи до измерими и ясни резултати и подкрепящи усилията ни за подобряване на дигиталния живот, запазване онлайн сигурността на хората, развиване на цифрова и медийна грамотност, подкрепа в разработването на по-приобщаващи цифрови технологии, които са част от бизнеса и от живота на хората, и инвестиции в технологии на бъдещето, водещи до положително въздействие и промяна за обществото и околната среда.

Пoвече за Теленор като работодател можете да научите на telenor.bg.

Обяви

В момента няма отворени позиции

Дейност

Tвърдо вярваме, че можем да развиваме бизнеса си само, ако устойчиво инвестираме и в израстването на нашите хора. Създаваме мотивираща среда и насърчаваме служителите да се стремят към личностно и професионално развитие. Култивираме чувство на лична отговорност и персонална ангажираност с процеса по професионално развитие в компанията. Правим стъпките прозрачни и приобщаваме хората на Теленор, така че всеки един да бъде напълно наясно и част от процеса на индивидуалното му представяне и развитие, чрез неговите собствени амбиции, способности и мотивация.

Отличителен белег на нашата корпоративна култура е доверието и автономността, която осигуряваме на служителите. Работната среда стимулира личната отговорност и вземането на решения и отчетността, но също така изисква сътрудничество и проектно мислене за постигане на целите. Нашето темпо е бързо и динамично, а хората ни се развиват и израстват, като участват във вълнуващи и предизвикателни проекти, които често ги поставят извън зоната им на комфорт. 

Компанията осигурява на служителите усещане за цел и принадлежност. Хората ни са двигатели за разработването на комуникационни продукти и услуги за нашите клиенти, но и активни доброволци в нашите дългогодишни програми за корпоративна социална отговорност, които променят обществото ни към по-добро - разнообразие и приобщаване, интернет безопасност и устойчиво развитие.

Допълнителни придобивки

Корпоративна култура

В Теленор България вярваме, че работодателската марка се гради отвътре-навън. Именно поради тази причина и особено в създалата се световна и национална криза, усилията ни се фокусират в благосъстоянието на нашите служители. Убедени сме, че именно те са най-автентичните и искрени посланици на работодателската ни марка.

Считаме, че нашите колеги не са просто служители на компанията, те са преди всичко хора, които имаме щастието да движат нашия бизнес напред. За да бъдем успешни заедно, ние като работодател имаме отговорността да се погрижим за тяхното добро физическо, психическо и професионално благосъстояние. Именно поради тази причина и въпреки настъпилата Covid криза ние не спираме да инвестираме в разнообразни инициативи, част от нашата Wellbeing програма.

Офис

Офис снимки

Офис удобства и придобивки

Работно пространство

Кандидатстване

Процесът по подбор при нас следва различна структура в зависимост от позицията, за която кандидатстваш.

Първата стъпка e да се запознаем с твоето CV. Ще се свържем с теб за предварителен телефонен разговор, само в случай че профилът ти отговаря на ролята, за която кандидатстваш или за друга роля, която преценим, че би била интересна и подходяща за теб. В този разговор ще ти разкажем повече за позицията и ще ти зададем уточняващи въпроси относно твоя опит. Ако успешно преминеш тази стъпка, ще те поканим на интервю с представител на екипа по подбор и ръководителя на екипа за съответната позиция. Интервюто може да бъде в наш офис или онлайн.

В зависимост от ролята, към която си проявил интерес, процесът може да има и допълнителни стъпки като второ интервю с мениджър следващо ниво и допълнителни тестове. По време на тази втора среща ще имаш възможност да се запознаеш и с допълнителни членове на екипа, както и да ни разкажеш още за експертизата и опита си.

Това, на което много държим и спазваме, е да върнем обратна връзка на всеки кандидат след приключване на целия процес, независимо от финалното решение.

JobTiger Banner