Дискордиа АД
www.discordia.bg над 300 служителя

Компания

​Дискордиа е една от най-иновативните, бързо развиващите се и ​водещи транспортно-логистични компании в Европа. Дейността й е фокусирана върху международния товарен транспорт, включително превозваческа, спедиторска и логистична дейност. Компанията е създадена през 1992 г., член е на Межднародната федерация на спедиторските сдружения (FIATA), Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Освен в България, Дискордиа има свои компании в Румъния и Украйна.


Компанията заема челно място сред най-големите работодатели в сектора. Ключов фактор за този успех е силният й екип от 1100+ души. Ръководството на Дискордиа се стреми да насърчава нестандартното и иновативно мислене на служителите си и да ги мотивира да се включват активно във вземането на решения. Поради динамичното си развитие компанията непрекъснато създава нови работни места и набира специалисти в областта на логистиката и транспорта. 


Модерните офис пространства също са неизменна част от предимствата на Дискордиа. Само за последните 3 години транспортният лидер е инвестирал над 1,2 милиона лева в обновяването на всичките си офиси в България, Румъния и Украйна. Новият модерен дизайн на работните помещения изцяло отговаря на корпоративните ценности на Дискордиа, а именно откритост, да бъде зелена компания, която да е екосъобразна, и здравословна среда, която да предоставя на служителите необходимите комфорт и удобство независимо дали са в офиса или на път.


ITCD