ФТС България ООД
София www.fts-eu.com 20 - 50 служителя

Компания

Компанията
Холандската компания LKAA Holding B.V. (с търговско име FTS) е смесено предприятие между E Tech Invest N.V. и Labad Holdings B.V. Създадена е през 1994г. и развива дейност в централния си офис в Холандия и дъщерните си фирми в България, Полша и Русия. ФТС България предлага услуги в областта на информационните технологии от 1994г.
Компанията е партньор за Централна, Източна Европа и Русия на датската фирма Maconomy Corporation - водещ производител на интегрирани системи за управление на бизнеса.

Мисия
ФТС е консултантска компания в областта на информационните технологии, която предоставя решения на фирми, работещи в сферата на услугите, търговията и дистрибуцията. Акцентът в нашата дейност е поставен върху процеса на интегриране на знанията и уменията на специалистите от ФТС в областта на технологиите и бизнес процедурите, залегнали в основата на организацията на нашите клиенти.

Сред Клиентите на ФТС са фирми като:
GloBul - България
Шнайдер Електрик - България, Русия, Украйна, Сърбия
Henkel - България, Украйна
Правителствена Болница "Лозенец" - България
СТОРКО АД - България
Контракс - България
TeleTek Group - България
McCann Erikson Worldwide Russia 0- Русия
Corporate Profiles DDB - Полша
Aqua Source - България, Македония, Русия и др.
Маx Materials - България
Плена България - България
и други.

Организационна структура
В четирите офиса на ФТС в България, Полша и Русия и Украйна работят 40 служители. Организационната структура на компанията обхваща три основни отдела:
- Приложно консултиране - включва специалисти по финансово управление, управление на проекти и реинженеринг на бизнес процесите;
- Проучване и развитие - в този отдел работят програмисти и хардуерни специалисти;
- Маркетинг и продажби - включва маркетинг специалисти и консултанти по продажби.

Услугите предлагани от ФТС
Всеки софтуер е толкова добър, колкото компанията, която го поддържа. Потребителите трябва да имат увереност, че техните инвестиции в информационна система ще бъдат надеждно защитени чрез непрекъснати подобрения и поддръжка през целия очакван жизнен цикъл на софтуерното решение, което са избрали.
Целта на предлаганите от ФТС България услуги е да осигурят гладкото и ефективно протичане на работните процеси в организацията на клиента, чрез изграждане на информационна система, която подпомага взимането на решения от управляващите компанията на всички нива.
Консултантите на ФТС България ООД могат да бъдат Ваши партньори в оптимизирането на бизнес процесите, изграждането на ефективно информационно решение и обвързването му с цялостната информационна структура.

ФТС България предлага услуги, включващи:

Реинженеринг на работните процеси в организацията и внедряване на информационно решение:
Софтуерните решения, предлагани от ФТС България се основават на интегрираната e-бизнес система Maconomy и системата на Microsoft Business Solutions - Axapta. Процесът на внедряване е проектиран да осигури приспособяването на системата към нуждите на клиента, извършван в тясно сътрудничество на консултантите на ФТС България и потребителите, с цел да се осигури оптимално решение. Внедряването включва няколко етапа, всеки от които има специфична цел, насочена към постигането на крайния резултат - успешното внедряване на системата:
- Начало на проекта -разпределение на отговорностите, изготвянето на детайлен план за внедряването със срокове и задачи, първоначални срещи с участниците в проекта;
- Реинженеринг на бизнес процесите - съгласуване на съществуващите работни процеси в организацията с оптималните методи и процедури, заложени в избраната система;
- Обучение на ключови потребители във функционалността на системата - организират се програми за подготовка на потребителите. В допълнение, текущо се провеждат курсове за обучение на потребители. Целта им е да помогнат на клиентите да използват максимално възможностите на системата;
- Техническа инсталация и архитектура на информационното решение.

Поддръжка на информационната система:
Клиентите на ФТС получават достъп до най-новите версии на продуктите, консултации относно сигурността на данните, услуги по поддръжката и оптимизирането на функционалността на системата.

JobTiger Banner
JobTiger Banner