Интеграл
София www.integral.bg 50 - 300 служителя

Компания

Вече 17 години Интеграл работи със студенти и ги информира за възможностите, които откриват пред тях владеенето на чужди езици, пътуването и образованието. Днес с нас пътуват над 4000 души годишно, които искат да опознаят света, да разширят представите си за него и да придобият образование, опит и самочувствие. Ние представяме най-широката гама от възможности за образование в чужбина – от обучение по чужди езици, през средно и висше образование, до професионално ориентирани курсове и специализации.
За студентите Интеграл представя:
Магистърски програми в чужбина
– една или две години, богат избор от специалности както и информация за стипендии и финансиране
Програми за културен обмен – влез в ритъма на Америка!

Zaplatomer Banner