Палфингер Продукционстехник България ЕООД - под. Тенево

Плевен www.palfinger.com над 300 служителя

Компания

„ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК” е просперираща европейска фирма със седалище гр.Залцбулг, Австрия. Основна дейност на фирмата е разработка , конструиране, производство и търговия на кранове, мотокари и повдигащи устройства, намиращи приложение в различни области на икономиката – строителство, тежко машиностроене, корабостроене, горско стопанство, ЖП транспорт и др. Фирмата има поделения както в Австрия, така и в Германия, Бразилия, Словения, Франция, Италия, Канада, САЩ, България, Китай и др. държави.

Zaplatomer Banner