ЕВРОМАРКЕТ ГРУП

Компания

Евромаркет Груп е най-голямата търговско-инженерингова компания за индустриално оборудване и строителна техника у нас. Евромаркет Груп е официален представител на световни фирми като Hyundai Construction, Gardner Denver compressors, Ammann Compaction, Lincoln Electric, Mitsubishi Forklifts, Gedore и др. Клиенти на компанията са почти всички значими фирми в България.

Евромаркет Груп е и най-големият доставчик на машини на лизингодателите у нас.

Проведеното през юли 2007 г. проучване на BBSS / Галъп постави компанията на първо място в съзнанието на настоящи и бъдещи клиенти от София и страната.

В момента в България почти навсякъде се строи с машини, доставени от Евромаркет Груп - изкопните работи например масово се извършват с багери Hyundai, бетонът се произвежда и доставя предимно с бетоновъзли и бетон-помпи Cifa...Някои от по-големите проекти обслужвани от компанията са: Хидровъзел Цанков камък, автомагистрала Чирпан – Стара Загора - Lot 1 (доставка на багери, товарачи, компресори и т.н.), ремонт и реконструкция на пътя София – Калотина и пътя Видин – Монтана (пълен пакет валяци и асфалтополагачи, багери и товарачи), сероочистващите инсталации в ТЕЦ „Марица Изток 2” и ТЕЦ “Марица-Изток 3”, (заваръчно оборудване), аерогара „София” (багери, бетонпомпи, кранове)  и мн.др.

Създадена преди 15 години, компанията е сто процента българска. Има и дъщерни дружества в Украйна, Сърбия, Хърватия и Словения. Общият брой на служителите от холдинга, в това число задграничните дружества достига 1000 души. Продажбите за 2006 г, в това число и задграничните дружества, надхвърлиха 200 млн. долара. Предлаганите от Евромаркет Груп машини са произведени в Европа, САЩ, Япония и Корея, и отговарят на световните стандарти за качество (DIN, ISO, AWS и др.) и изискванията за безопасност на Европейската общност.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner