H-Vision

Компания

„Ейч Вижън": Вашият партньор в управлението на човешките ресурси 

● Консултантска организация с дейности в областта на човешките ресурси;
● Екип от психолози и специалисти в областта на човешките ресурси;
● Услуги в областта на организационно консултиране; подбор; обучение; тимбилдинг; аутсорсинг.

Защо да потърсите нашата визия за вашия успех?
Защото визията е:

... представата за това, което искаме да бъдем
... това, към което се стремим
... успеха, за който работим
... мястото, което искаме да достигнем
... мечтата, която да сбъднем
... бъдещето, до което ще ни отведе нашата стратегия
Ние ценим вашата уникалност и стремежът ни е да подхождаме индивидуално към всяка компания, защото знаем, че няма готови формули и еднакви модели.

Портфолио от услуги:

● Професионален подбор на специалисти
● Обучение и развитие
● Тимбилдинг
● Организационно консултиране
● Аутсорсинг на дейности в областта на човешките ресурси на абонаментен принцип


Професионален подбор на специалисти

● Подбор за висш мениджмънт, среден мениджмънт, експертни и изпълнителски
позиции
● Подбор за организации в различни сфери на икономиката: финансови институции (застрахователни дружества, банки, инвестиционни посредници, брокери), търговски дружества, високи технологии (IT сектор), фармация, транспорт и логистика, издателства и др.
● Въвеждане на нови служители
● Оценка на адаптацията след въвеждащия период


Обучение и развитие

● Обучения за „меки компетенции”, създадени според заявката на клиента и групата обучавани (презентационни умения, мениджърски компетенции, продажбени умения, комуникативни умения, изграждане и управление на екипи, управление на времето и др.)
● Изследване на потребностите на организацията и на участниците
● Интерактивни обучения, „скроени”, според зададената цел
● Изследване на ефективността. Проследяване на ефекта

Тимбилдинг

● Разработка на дизайн за тимбилдинг с различни нива на сложност /екстремност/ физическа натовареност, в зависимост от поставените цели
● Провеждане на тимбилдинга в подходящи местности, с необходимия брой
инструктори

Организационно консултиране

● Създаване (оптимизиране) на структура на организацията, вериги на комуникация
● Длъжностни характеристики, ключови измерители за дейността
● Изследване на удовлетвореността на служителите,
● Въвеждане процес на атестации в организацията
● Анализ на причини за текучество
● Управление на конфликти
● Одит на процедурите за управление на служителите


Аутсорсинг на дейности в областта на човешките ресурси (абонамент)

● Дългосрочно партниране с организации по въпроси, свързани с управлението на
хората
● Установяване на потребностите, формулиране на конкретна програма за работа
и разпределение на времето
● Проекти за развитие на средния мениджмънт
● Съставяне и въвеждане на процедури за управление на човешките ресурси

Визия

„Ейч-визията” е фокусирана върху развитието на силните страни в хората и в организациите. С усилията и работа си, екипът от специалисти в Ейч Вижън, би искал да подпомогне изграждането на :
- Личности, които реализират потенциала си, като развиват своите силни страни, таланти и способности
- Организации, които ценят хората си, инвестират в тях и насърчават развитието, свързано с увеличаване на личното благополучие и себеосъществяване

Мисия

Ейч Вижън е организация, насочена към партниране с бързоразвиващи се компании, като спомага за:

● намиране на точните хора за точното място
● развитие на потенциала на хората в организацията
● въвеждане на добри практики в управлението на хората в организациите
● осъзнаване на мениджърската функция на ръководителите
● усъвършенстване на сензитивността и уменията на ръководителите за работа с хората
● създаване, комуникиране и управление на процесите в организацията


Координати за връзка:

ЕЙЧ ВИЖЪН ЕООД
София 1421, бул. „Свети Наум” 5
Тел./Факс: 963 02 87
Мобилен телефон: 0888 905 206
E-mail: Office@h-vision.net
URL: www.H-Vision.net

 

Zaplatomer Banner