Енерго-Про

Компания

Енерго-Про е новият собственик на компаниите от групата Е.ОН България. Създадена в Чешката Република през 1994 година, компанията ни е независим енергиен производител с 18-годишен опит в генериране, доставяне и търговия на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Имаме опит и в доставката на електроенергия до крайния потребител, в резултат от присъствието ни на енергийния пазар в Грузия от 2007 година. Днес ние развиваме своя бизнес в четири страни: Чехия, Турция, Грузия и България, и вече сме работодател на повече от 8 000 души.
На българския електроенергиен пазар оперираме от 2000 г., а с поемането на електроразпределителната мрежа в Североизточна България снабдяваме с електроенергия приблизително 1,1 милиона клиенти.

Zaplatomer Banner