Химкомплект-инженеринг АД

София www.chimcomplect-eng.bg 50 - 300 служителя

Компания

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е една от водещите инженерингови компании в България с 47-годишна история.           www.chimcomplect-eng.bg

 

Нашата мисия е да продължим ТРАДИЦИЯТА,  усъвършенстваме

ПРОФЕСИОНАЛИЗМА и гарантираме КАЧЕСТВОТО на инженеринговите услуги

 

Сред постиженията са основните инженерингови проекти на националната индустрия, а  през последното десетилетие - предварителните проучвания за газопровода „Набуко” и нефтопровода АМБО, изграждащата се нова рафинерия за електролитна мед в Пирдоп, реконструкциите на торовите заводи, обновяване на „Актавис” - Дупница, новата сяроочистваща инсталация на ИНСА Ойл в гр.Раковски, новите мощности в циментовите  заводи. 

 

Нашата дейност е свързана с

- прединвестиционни и предпроектни проучвания, идейно и работно проектиране, технически и авторски надзор, екологични оценки, цялостен строителен мениджмънт  

– консултантски услуги при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

 

„Химкомплект-Инженеринг” АД работи с най-съвременни компютърни конфигурации и разнообразни специализирани програмни продукти на водещи софтуерни фирми – BENTLEY, AUTOCAD, Nemetcek, Microsoft, CAD-GIS Pythagoras, ALGOR.

 

Нашият колектив от професионалисти с пълна проектантска правоспособност и мениджърският екип търсим  млади амбициозни колеги с познания по следните специалности

-     строителство на сгради и съоръжения

-     водоснабдяване и канализация

-     геодезия, картография и фотограметрия

-     топлотехника

с добри компютърни умения и чуждо-езикова квалификация.

 

„Химкомплакт-инженеринг” АД предлага  перспективно професионално израстване в творческа и динамична среда с необходимите материални, технически и социални гаранции.

 

„Химкомплакт-инженеринг” АД - изборът на няколко поколения.

Zaplatomer Banner