Експресбанк

Компания

Експресбанк е с над 20-годишна история в България и е сред седемте най-големи финансови институции в страната.

През януари 2019 бе финализирана сделката по придобиване на акциите на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и нейните дъщерни дружества в България от „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“.

 

Експресбанк е мястото, където всеки може да развие своя потенциал, да се докаже като професионалист и да получи признание.     

Вярваме, че успехът се дължи на хората. Търсим мотивирани, целеустремени и проактивни личности, които искат да участват в създаването и развиването на стойностни продукти и услуги.

Инвестираме в развитието на всеки един служител. Предоставяме вътрешни и външни обучения, онлайн курсове и обучителни програми, както и възможности за кариерно развитие.

Насърчаваме иновативните подходи. Ценим различните гледни точки в екипа, търсим нестандартни решения и сме отворени към промяната.

Подкрепяме споделянето на опит и идеи. В Експресбанк имате възможност да работите в екип от професионалисти, да се запознаете с утвърдени практики и да участвате в предизвикателни проекти. 


Защо да се присъедините към екипа на Експресбанк?

  ■ Възможност да се запознаете с добри практики, да споделяте опит и идеи, работейки в екип от професионалисти;
  ■ Мотивиращо възнаграждение и допълнителни бонуси;
  ■ Участие в програми за обучение: вътрешни и външни обучения, онлайн програми или участие в семинари и конференции;
  ■ Кариерно развитие: възможност за израстване в йерархията или придобиване на знания в друга сфера чрез функционална мобилност;
  ■ Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване; ваучери за храна; допълнителни дни платен годишен отпуск; преференциални условия при ползване на банковите продукти; и други).
  ■ Приятна работна атмосфера и екипен дух;

 

Ако притежавате екипен дух и бързо се адаптирате към промените, проявявате проактивност и ангажираност в работата си, 

ние ще се радваме да се присъедините към нашия екип!


До пълното приключване на интеграционния процес, който се планира да продължи до 2020 г., двете институции ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две независими банки на един собственик. 


С обединението на двете банки, заедно ще имаме възможност да участваме в създаването на една от най-големите и силни банкови институции на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги.

JobTiger Banner
JobTiger Banner