JTI Bulgaria
www.jti.com 50 - 300 служителя

Компания

„Джапан Табако Интернешънъл България“ ЕООД (JTI България) е дружеството за дейност на българския пазар на “Джапан Табако Интернешънъл“ (JTI) - водеща международна компания за тютюневи и вейпинг продукти с дейност в над 130 държави и 48 000 служители от над 119 националности. 

Сред основните принципи, на които се базира дейността на JTI, са откритост по отношение на рисковете от тютюнопушенето, прозрачност относно предлаганите от JTI продукти, продуктите с намален риск, и др. JTI осъзнава и подкрепя свободата и правото на потребителя да избира, като се стреми да му предостави информацията, нужна, за да бъде направен информиран избор, и, в същото време, се концентрира върху актуалните потребителски нужди и очаквания. 

През последните 10 години JTI България увеличава постоянно и устойчиво обема продадени стоки и пазарния си дял, спазвайки стриктно регулаторната рамка и изискванията за отговорен маркетинг, насочен само и единствено към пълнолетни пушачи. Компанията участва активно и в диалога с институциите и неправителствения сектор. 

Част от дейността на JTI България са и целенасочени и дългосрочни активности в сферата на корпоративната социална отговорност, с фокус върху доброволчеството, както и активности, насочени към подпомагането на различни социални групи. 

JTI предлага редица социални придобивки на своите служители - фиксирани (допълнителни здравно и пенсионно осигуряване, ваучери за храна, годишен бонус, за всички служители) – важащи за всички служители, както и гъвкави (ваучери за здравословни продукти, ваучери за книжарница, карта Мултиспорт, допълнителна медицинска застраховка, др.), от които всеки служител може да избере две. Компанията има и дългосрочни програми, насочени към подобряване на качеството на живот на своите служители. Такива са LifeWorks, която осигурява безплатни консултации за служителите по различни теми, well-being програма, която включва различни дейности за поддържане на физическо и ментално здраве, отпуск за родителство, при който независимо от пола, родителят ползва 20 седмици платен отпуск за отглеждане на дете в пълния размер на възнаграждението си. 

През 2022 г., за осма поредна година, JTI беше отличена от Top Employers Institute като Global Top Employer работодател и е една от само от 11 държави в престижния международен списък, постигайки най-висок резултат и рейтинг. В момента компанията е Global Top Employer в 66 държави, сред които за поредна година е и България. 

През 2022 г., за шеста година, JTI България е отличена като „Най-добър работодател в България“ според проучване на ARS България, в партньорство с Kincentric.

Компанията е и сред основателите на Хартата на многообразието в България, стартирала официално през септември 2020 г., с което по още един начин потвърждаваме ангажимента си в подкрепа на многообразието и равенството на работното място. 


Zaplatomer Banner