Фесто Производство ЕООД

София над 300 служителя

Компания

Фесто Производство ЕООД е водещ завод на концерна Festo за позиционни сензори, сензори за поток и налягане и съединителни кабели. Високотехнологично производство с приходи над 92% от износ за Германия. Дружеството произвежда компоненти за електрически и пневматични задвижвания за индустриална автоматизация и има две локации – София и Смолян.  През 2017 г. концернът Festo достигна 3 млрд. евро оборот. В България са произведени над 21.2 млн. бр. изделия или средно 85 хиляди на ден от над 2 200 различни продукта „made in BG”, продавани в повече от 150 страни по света.  През 2017 г. в серийното производство в дружеството са внедрени 11 нови продуктови фамилии, инвестициите в машини и съоръжения за производство са 9.8 милиона лв. и са открити 160 нови работни места или ръст от 21,4% на наетия персонал спрямо 2016 г. 

През 2018 г. за пореден път развойният ни отдел допринесе за разработването на продукти, спечелили престижната награда за дизайн „Red Dot Award: Product Design“ за контролер за сервомотори тип CMMT-AS, позиционер тип CMSI, адаптер тип DADG, инсталационен щекер тип NEFF, сервомотори тип EMMT-AS и свързващ кабел тип NEFF.

 

Корпоративна отговорност към образованието

Фесто Производство ЕООД провежда дългогодишна и последователна политика на сътрудничество и подпомагане на средното и висшето образование. Повече от 10 години дружеството успешно реализира стажантски програми за ученици и студенти от професионални гимназии с технически специалности, както и за техническите университети.  Дружеството продължава да инвестира в обучението и развитието на настоящите и бъдещите си служители: през 2017 г. са осигурени над 15 000 часа обучения на персонала, осигурени са стажантски програми за 32 български и 4 германски студенти, проведени са летни ученически практики и Лятната академия за повече от 210 ученици и студенти.

 

Дуално обучение

Фесто Производство ЕООД е една от водещите компании в пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, в чиято основа е “учението чрез работа“. През 2016 г. дружеството стартира дуалната форма на обучение по специалност “Електрообзавеждане на производството” в ПГМЕ “Н. Й. Вапцаров”, София,  а през 2017/2018 г. разширихме обучението със специалност „Промишлена електроника“ в партньорство и със СПГЕ „Джон Атанасов“, София.

 

Лятна академия

От 2017 г. Фесто Производство предлага лятна заетост, насочена към ученици от средните професионални училища, студенти от техническите университети и млади хора с отношение към техниката и реалните производствени процеси. Лятната академия е възможност да се види светът на автоматизацията от първо лице, да се докоснат интелигентните инженерни решения, да се разбере как се разработва и внедрява новият продукт, да се научат какви са възможностите за подобрение и усъвършенстване на процесите. Младежите се назначават на трудов договор за период от 1 до 3 месеца, получават атрактивно възнаграждение, преминават редица фирмени обучения, възползват се от богатия пакет от допълнителни придобивки, както и имат възможност за включване в различните клубове по интереси.  Освен Лятната академия на Фесто, дружеството ни ежегодно осигурява учебно-производствена практика на над 100 ученици от 5 професионални гимназии.

 

Студентски стажове

Отговорността на дружеството ни към висшето образование се изразява в подкрепа на студенти от български и чуждестранни университети и предоставяне на възможност за съвместяване на образованието и работата. Стажовете са с продължителност от 3 до 12 месеца и по конкретни проекти в областта на производството, инженеринга, развоя на нови продукти, закупуването, логистиката, финансите, както и в останалите отдели на Фесто. Ежегодно над 20 студенти започват професионалната си кариера като стажанти, подготвят курсови и дипломни работи въз основа на зададени конкретни практически теми, като след успешно приключване на стажа голяма част от тях получават възможност за постоянна работа.

 

Технологичен център (TEC)

Концернът Festo продължава да инвестира в развойната дейност в световен мащаб.  През 2018 г. Технологичният  център (TEC) в България ще продължи да се разраства и да разширява  компетентностите си в сферата на пневматичната  и електрическа автоматизация,  дигитализацията и роботиката. Значително ще се развие експертизата в областта на софтуерния развой и работата по иновативни проекти .

Careerdays.bg