Ви Джи Еф ООД

Компания

ВИ ДЖИ ЕФ е специализирана фирма в областта на консултациите, доставката и инженеринга на иновативни строителни решения в четири основни направления:

 • Системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
 • Системи за ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие;
 • Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
 • Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.


Кариера в компанията

Във ВИ ДЖИ ЕФ смятаме, че истинската стойност на една компания преди активите и капиталовия ресурс са служителите и най-вече екипа, който изграждат. Вярваме, че нашият екип е страхотен, защото:

 • споделяме отговорността при изпълнение на проектите и задачите;
 • разчитаме на уменията и познанията, които притежава всеки от нас;
 • поддържаме естествена, неформална комуникация;
 • работим в приятелска атмосфера.


От всички в екипа на ВИ ДЖИ ЕФ очакваме:

 • да поемат инициативата в свои ръце;
 • да умеят да организират времето и работата си;
 • да спазват поетите ангажименти и обещания;
 • да са мотивирани и амбициозни личности, които ценят професионализма си.


ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner