СК ДАЛ СИАТ АД

Компания

За компанията

СК Дал Сиат е акционерно дружество със съвременна структура, предоставящо широк диапазон от услуги в областта на счетоводството и финансовият одит, данъци, обработка на възнаграждения и управление на човешки ресурси, бизнес консултиране, право, вътрешен одит и риск мениджмънт, корпоративни финанси, анализ и планиране, управление на стойността.
Правоприемници сме на традициите, на добрата практика и стила, които са се потвърдили в практиката от 1990г. насам. 
СК ДАЛ СИАТ е член на Съюз за Стопанска Инициатива, Българска търговско-промишлена палата, Софийска търговско-промишлена камара, съосновател на Асоциация На Счетоводните къщи в България - първата гражданска структура в бранша. 

Следвайки приоритетите си, утвърждаваме нашето предимство измежду професионалистите

СЧЕТОВОДСТВОТО Е НАУКА И ИЗКУСТВО!

 

Кариера в компанията

С труда си определяме както стандарта на живот, познатите и приятелските си кръгове, така и духовните и физическите удоволствия, на които се наслаждаваме!

Кое прави Дал Сиат по-привлекателно пространство за професионално развитие?

  1. От създаването си през 1990г. Дал Сиат се стреми да се възползва, както от най-съвременната техника и технология, така и от научните разработки в управлението си;
  2. Определянето на начина на кандидатстване за работа и израстването в йерархията са точно и ясно регламентирани в правилника за вътрешния ред и приетата политика за оценяване и заплащане на положения труд, които от своя страна гарантират обективно и справедливо възнаграждение;
  3. Ангажираността на ръководството с различни бизнесструктури, обществената дейност и научните среди предоставя на колектива на Дал Сиат уникалната възможност да се запознаят и с проектозаконите, и със съвременните пазарните тенденции, както и със специализирана професионална проблематика;
  4. Предопределената мисия на счетоводна къща Дал Сиат да е професионална школа разбива мита- "способните са тези, които преди постъпването на работа са със стаж, т.е. са учили другаде". Стажът, за присъединяване към колектива на Дал Сиат, никога не е бил изискване;
  5. Обслужването на водещи на пазара компании, от различни икономически сектори, предоставя на всеки член от колектива възможността за кратко време да усъвършенства знанията и уменията си в различни счетоводни и консултантски области;
  6. Поддържане и организиране на предвидените в правилника за вътрешния ред неформални мероприятия, създава приятна приятелска атмосфера;
  7. Изхождайки от нашите убеждения, че трудът не е удоволствие, а жизнена потребност за реализация, ние заедно се учим как да живеем достойно по-добре;
  8. Осъзнавайки общонационалните си интереси ние се чувстваме задължени да се приобщим към Европейското семейство с повишаване на производителността си, за да сме по-конкурентноспособни;
  9. Страхувайки се да се заразим с всеобщата комерсиализация, която ни заобикаля, с нашите издания на книги, компакт дискове и други., както и различните мероприятия, с които се ангажираме, ние се хвалим с приятелски кръгове от дейци на културата, науката и изкуството.
  10. Имайки амбиция и воля, с нас Вие ще успеете, а ние от друга страна с удоволствие ще Ви помогнем да се приобщите към колектива ни.

http://www.dalsiat.com/careers.php

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner