Геострой АД
www.geostroy.com над 300 служителя

Компания

ГЕОСТРОЙ АД е сред водещите строителни компании в България, със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти. Компанията предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на разнородните си компетенции и потенциал.


ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ:

· МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО

· ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

· УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

· УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ


ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ:

· ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

· МИНЕН ИНЖЕНЕРИНГ


ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ:

· МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ, ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ

· ТЪРГОВСКИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

· ХРАМОВО СТРОИТЕЛСТВО


МИННА ДЕЙНОСТ

ГЕОДЕЗИЧНИ УСЛУГИ


В ГЕОСТРОЙ АД работят около 700 квалифицирани инженерно-технически кадри и добре обучени специалисти и работници, които могат да реализират качествено и в срок значими и сложни проекти. Дружеството разполага с необходимата за дейността си съвременна тежка и лека механизация, транспортна и подемна техника, автотранспорт.


СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ГЕОСТРОЙ АД

Стажантската програма е насочена към студенти, от успешно завършили III курс по специалността си до дипломанти, амбицирани да приложат на практика познанията си, в една от най-големите строителни компании в страната. 

Стажовете ще се реализират в офис или на строителни обекти на територията на град София и село Мирково, в периода м.юли — м. септември.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: В стажантската ни програма могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните специалности:

· Строителство на сгради и съоръжения

· Хидротехническо строителство

· Водоснабдяване и канализация

· Транспортно строителство

· Управление на проекти в строителството

· Автотранспортна техника

· Транспортна техника и технологии

· Технология и управление на транспорта

· Двигатели с вътрешно горене

· Финанси и счетоводство / Счетоводство и контрол / Финанси


Кандидатстване за участие в стажантската програма:

За да станете част от стажантската програма на ГЕОСТРОЙ, изпратете автобиография и мотивационно писмо като посочите периода, по време на който имате възможност да станете част

от екипа на ГЕОСТРОЙ.


Документите могат да се подават до 30 април по един от следните начини:

e-mail: careers@geostroy.com или

на адрес: град София, жк. Лагера 1612, ул. Мокренски проход 31 тел.: +359 2 904 75 23

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner