Aктавис Оперейшънс

Компания

Актавис България

Актавис вече е част от групата Тева Фармасютикъл Индъстрийз -  най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Ние се стремим да улесним достъпа до висококачествено лечение за хората по света, на всички етапи от техния живот, като разработваме и произвеждаме достъпни генерични лекарства, както и иновативни и специализирани фармацевтични продукти.

Тева и Актавис заемат водеща позиция на българския фармацевтичен пазар и притежават най-богатото продуктово портфолио, което включва широка гама медикаменти за социално-значими заболявания в областта на кардиология, онкология, централна нервна система, антибиотици, метаболизъм, дихателна система, опорно-двигателен апарат, храносмилателна система, витамини и хранителни добавки.

В България обединената компания е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия с над 2200 отдадени професионалисти, заети в производствената, търговската част и корпоративни функции.

Производствената част е представена от два модерни завода в градовете Дупница и Троян, които отговарят на световните стандарти за фармацевтично производство.

Ние се стремим да осигуряваме работна среда, която развива професионализма, чрез разнообразни програми за обучение и обогатяваме личния живот на нашите служители с редица социални придобивки.

Контакти за свободни работни места
www.actavis.bg
e-mail: jobsoperations@actavis.com
тел.  0701/58 451; 0701/58 312; 0701/58 456


Адреси за кореспонденция:
„БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА” АД
Дупница 2600
ул. “Самоковско шосе” 3
Дирекция “Човешки ресурси”

”БАЛКАНФАРМА ТРОЯН” АД
Троян 5600
ул. „Крайречна” 1
Дирекция “Човешки ресурси”

 

JobTiger Banner
JobTiger Banner