НЕОХИМ АД

Компания

„НЕОХИМ“ АД
 ДИМИТРОВГРАД

Органична и неорганична химия, минерални торове

„Неохим“ АД - гр. Димитровград е водеща компания в производството и търговията на неорганични и органични химически продукти и минерални торове в България.
Компанията е единствен производител в страната на амониев нитрат с търговска марка НЕОФЕРТ® ЕС ТОР, смесени торове с марка „НЕОМУЛТИФЕРТ“, формалин, натриев нитрат, натриев нитрит, карбамидформалдехидни смоли и др.
Амониевият нитрат НЕОФЕРТ® ЕС ТОР е най-популярният и традиционно най-търсеният продукт на „Неохим“ АД.
Продуктите на компанията намират приложение в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, медицината и др. На българския пазар основните продукти на компанията се предлагат от нейния търговски представител - „Евро Ферт“ АД.

„Неохим“ АД предоставя възможност за професионална реализация и придобиване на ценен практически опит , осигурявайки условия за провеждане на производствена практика и стаж на ученици и студенти в голяма и динамично развиваща се компания.
Компанията приема студенти на стаж и предлага възможност за стипендия на студенти от следните направления: инженерна химия; химични технологии; автоматизация на производството; топлотехника, електротехника, енергетика, електроника, машиностроене, електронна техника и технологии, компютърни системи и технологии, химия и физика.
Стажантската програма на компанията включва провеждане на платен летен стаж с минимален срок 1 месец. На стажантите се осигурява работа в реална работна среда, квартира в общежитието на компанията.
Стипендиантската програма на „Неохим“ АД е насочена е към студенти, редовна форма на обучение, от III и IV курс бакалавърска степен, с успех, не по-нисък от добър 4.00. В рамките на програмата компанията дава възможност за месечна стипендия в размер до две минимални работни заплати в  зависимост от успеха:
•Отличен -  две минимални работни заплати;
•Много добър – една и половина минимални работни заплати;
•Добър, но не по-малък от 4.00 – една минимална работна заплата;
Стипендиантската програма на „Неохим“ АД включва поемане на семестриалната такса, сключване на договор за работа в компанията след успешно дипломиране,  съдействие при изготвяне на дипломната работа от страна на висококвалифицирани специалисти, възможност за летен стаж и професионално развитие в компанията.

Необходими документи за кандидатстване:

•Заявление за получаване на стипендия/провеждане на стаж;
•Мотивационно писмо;
•Автобиография;
•Копие от ученическа/студентска книжка;

Кандидатите за стипендия е необходимо да представят и:

•Уверение за записан семестър;
•Препоръка от преподавател;

Адрес за подаване на документи:

„НЕОХИМ“ АД
Дирекция „Управление и развитие на човешките ресурси“
Отдел „Професионална кариера“
Източна индустриална зона
Ул. „Химкомбинатска“

За контакти по програмите:
тел.: 0391 / 65 892, 65 693
http://ns.neochim.bg
www.neochim.bg
e-mail: karieri@neochim.bg

 

Zaplatomer Banner